Patvirtinti teisės aktai

Daugiau informacijoswww.esinvesticijos.lt

Teisės aktų projektai

  • Gairės dėl valstybės pagalbos aplinkosaugai ir energetikai, projektas (LT), projektas (EN)
  • Gairių dėl Valstybės pagalbos politikos modernizavimo, pasitelkiant geresnį vertinimą, projektas (EN) Projektas 
  • Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti projektas Projektas
  • Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos, skirtos svarbių bendrus Europos interesus atitinkančių projektų skatinimui Projektas (LT), Projektas (EN)
  • Komisijos pranešimas dėl valstybės pagalbos sąvokos (EN) Projektas
  • Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms sistema projektas (EN) Projektas
  • Bendrasis bendrosios išimties reglamentas, Projektas (LT), Projektas (EN)
  • Bendrojo bendrosios išimties reglamento priedai, Projektai (LT), Projektai (EN)
  • Bendrojo bendrosios išimties reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 800/2008 nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio, projektas Projektas

Atnaujinimo data: 2024-01-22