Individuali įmonė (IĮ), uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir mažoji bendrija (MB) gali būti steigiamos elektroniniu būdu, naudojant pavyzdines steigimo dokumentų formas.

Įregistruoti IĮ, UAB ir MB elektroniniu būdu galima prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

 

Pavyzdiniai IĮ steigimo dokumentai

Nuo 2010 m. sausio 28 d. individualios įmonės gali būti steigiamos elektroniniu būdu.

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-796  "Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai.

 

Pavyzdiniai UAB steigimo dokumentai

Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. uždarosios akcinės bendrovės, kai šias bendroves steigia vienas steigėjas, gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. uždarosios akcinės bendrovės, kai šias bendroves steigia du ar daugiau steigėjų, gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. spalio 23 d. buvo patvirtinti nauji pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai.

2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 3-345 "Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentai.

 

Pavyzdiniai MB steigimo dokumentai

Nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. mažosios bendrijos gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais mažosios bendrijos steigimo dokumentais.

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-799 "Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai mažųjų bendrijų steigimo dokumentai.

 

Pavyzdiniai juridinio asmens filialo nuostatai

2021 m. rugpjūčio 3 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 4-847 „Dėl juridinio asmens filialo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“. Galimybė juridinių asmenų filialus registruoti elektroniniu būdu bus sudaryta tam pritaikius www.registrucentras.lt/savitarna/.

 

Elektroniniu būdu VĮ Registrų centro savitarnoje taip pat gali būti steigiamos asociacijos bei labdaros ir paramos fondai, kurių steigimo tvarką nustato ir pavyzdinius steigimo dokumentus tvirtina Teisingumo ministras, bei viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentus tvirtina Vidaus reikalų ministras.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-15