Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priklauso šie Lietuvos įmonių teisei priskiriami Lietuvos Respublikos įstatymai: Akcinių bendrovių, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Ūkinių bendrijų, Individualių įmonių, Mažųjų bendrijų, Europos ekonominių interesų grupių, Europos bendrovių, Europos kooperatinių bendrovių, Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių, pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo - bei jų pagrindu priimti Vyriausybės nutarimai.

Didelė dalis akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves reglamentuojančių nuostatų remiasi Europos Sąjungos bendrovių teisės direktyvomis, o Europos ekonominių interesų grupių, Europos bendrovių, Europos kooperatinių bendrovių įstatymai užtikrina atitinkamų Europos Sąjungos bendrovių teisės reglamentų įgyvendinimą.

Įmonių teisė yra dinamiška. Pagrindiniai tikslai, kurių siekiama modernizuojant įmonių teisę yra teisinio reguliavimo aiškumas, supaprastinimas, bendrovių valdymo tobulinimas, šiuolaikinių technologijų panaudojimas steigiant įmones ir priimant sprendimus įmonių valdymo organuose, taip pat barjerų, susijusių su įmonių valdymu peržengiant vienos valstybės ribas, šalinimas.

Atnaujinimo data: 2024-04-29