>

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC)

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC) – tai oficialus valstybės kontaktinis centras, jungiantis tris centrus: Paslaugų kontaktinį centrąatsakingą už ūkio subjektų konsultavimą leidimų ir licencijų  verslui klausimais, Gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informacijos apie gaminiams taikomus nacionalinius teisės aktus teikimą, ir Statybos srities gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informavimą apie statybos produktų tiekimo Lietuvos rinkai sąlygas. PGKC konsultuoja ir Lietuvos, ir užsienio ūkio subjektus.

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro uždaviniai:

  • supaprastinti leidimų ir licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams užtikrinti galimybę pateikti prašymus gauti leidimą ar licenciją „vieno langelio“ principu ir suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų vykdomai veiklai;
  • užtikrinti ūkio subjektams prieigą prie informacijos apie nacionalines taisykles, kuriomis nustatomi Lietuvos rinkai tiekiamų gaminių ir statybos produktų reikalavimai.

Aktuali informacija verslui Lietuvoje prieinama per PGKC portaląwww.inovacijuagentura.lt. Portale sukurta saugi pranešimų dėžutė, kuri suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti valstybės institucijoms prašymus gauti veiklos vykdymo leidimus. 

Kaip pagalba verslui pradėti PGKC portale yra prieinami elektroniniai vedliai. Šie vedliai, skirti verslą pradedantiems ar neseniai pradėjusiems asmenins, veikia klausimų ir atsakymų principu. Pagal jūsų pateiktą informaciją e-vedlys sudarys jūsų verslui reikalingų e. paslaugų sąrašą ir suteiks informaciją apie būtinus leidimus ar jūsų verslui keliamus reikalavimus. 

Apie gaminiams ir statybos gaminiams taikomus reikalavimus PGKC atsako į pateikiamas užklausas nuotoliniu būdu per PGKC portalo informacinę sistemąnemokamu telefonu8 700 77 055 bei siunčiant užklausas el. paštu [email protected].

PGKC priklauso ES šalių kontaktinių centrų tinklui EUGO, jungiančiam 28 ES šalių ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos kontaktinius centrus. Kitų ES šalių kontaktinių centrų portalus galite rasti www.ec.europa.eutituliniame puslapyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-22