Verslo priežiūros politika

Europoje daug dėmesio skiriama teisinio reglamentavimo tobulinimui – siekiama, kad teisės aktai būtų aiškesni, kokybiškesni, o reikalavimai adekvatūs. Tačiau tik nedidelė dalis valstybių suvokia, kad yra ne mažiau svarbu tobulinti metodus, kuriais valstybė užtikrina teisinio reglamentavimo laikymąsi. Jeigu teisės akto paskirtis yra apsaugoti visuomenę, asmenis, aplinką nuo žalos, tai esmingai svarbu užtikrinti, kad verslo priežiūros specialistai savo veiklą orientuotų į šio tikslo siekimą.

Nuo 2009 m. Lietuvoje vykdomos verslo priežiūros institucijų veiklos tobulinimo iniciatyvos, kurių tikslas – optimizuoti institucijų atliekamas priežiūros funkcijas, t. y. užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą. Pažangiomis verslo priežiūros priemonėmis keičiama priežiūros institucijų misijos samprata – skatinamas metodinės pagalbos teikimas, užuot taikius sankcijas, mažinama dėl priežiūros verslui tenkanti našta. Verslo priežiūros specialisto paskirtis – padėti ūkio subjektui užtikrinti, kad jo klientai nenukentėtų, o ne bausti už patikrinimo metu rastus pažeidimus. Todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija, būdama verslo priežiūros veiklos gerinimo koordinatore, nuolat pabrėžia pažangiosios verslo priežiūros sistemos šūkį – „inspektorius – ne baudėjas, o konsultantas!“.

Jūsų pastebėjimų, nusiskundimų ar pasiūlymų dėl verslo priežiūros klausimų maloniai laukiame el. p. adresu [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-22