Verslo priežiūrą atliekančios institucijos tikrindamos verslą naudoja kontrolinius klausimynus. Tai vieningas tikrinamų aspektų sąrašas, skirtas ir tikrintojui, ir tikrinamajam. Verslininkas pagal kontrolinį klausimyną gali tinkamai pasirengti patikrinimui.

Kontroliniai klausimynai yra sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi teisės aktų svarbiausius reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. 

Kontrolinių klausimynų taikymas naudingas tiek verslui, tiek ir pačioms priežiūros institucijoms. Verslo atstovai klausimynų pagalba gali sužinoti, ką konkrečiai ir kaip tikrins inspektorius. Priežiūros institucijos gali tiksliai žinoti, ką tikrina jų inspektoriai, o šie – ką privalo patikrinti. Taip siekiama suteikti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo inspektavimo procesui.

Interneto svetainės www.inovacijuagentura.lt skilties „Pradėk verslą/Kontroliniai klausimynai“ dalyse "Bendrieji kontroliniai klausimynai" ir "Specialieji kontroliniai klausimynai" bei priežiūros institucijų interneto svetainėse galite susipažinti su priežiūros institucijų parengtais atskirų ūkinės veiklos sričių kontroliniais klausimynais.

Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas (WORD formatu)

Atnaujinimo data: 2024-03-26