Lietuvos Respublikos pagalbos centras dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Lietuvos Respublikos pagalbos centras dėl profesinių kvalifikacijų prpažinimo

KAS MES?

Visose Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse ir Šveicarijoje veikia pagalbos centrai, kuriuose asmenys, siekiantys dirbti pagal reglamentuojamą profesiją valstybėse narėse, gali gauti informaciją apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą.

Pagalbos centro dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo funkcijas Lietuvoje atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pagalbos centras buvo įsteigtas vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.


Pagalbos centro veiklą reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas;
Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“;


KOKIĄ PAGALBĄ TEIKIAME?
• Teikiame pagalbą profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais piliečiams ir kitų valstybių narių pagalbos centrams: konsultuojame profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrų Lietuvoje ir kitose valstybėse narėse, reglamentuojamų profesijų, Europos profesinės kortelės išdavimo ir kitais klausimais.
• Padedame Lietuvos ir kitų valstybių narių piliečiams įgyvendinti Profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu bei Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyva jiems suteiktas teises. Jeigu reikia, bendradarbiaujame su kilmės ar priimančiosios valstybės narės pagalbos centru, kompetentingomis institucijomis ir kontaktiniais centrais.
• Atliekame kompetentingos institucijos funkcijas Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) byloms tvarkyti ir Europos profesinėms kortelėms išduoti, kai profesija, pagal kurią asmuo siekia įsisteigti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, yra nereglamentuojama Lietuvoje.


IDENTIFINKUOK SAVE IR SUŽINOK DAUGIAU

Esu ES pilietis, profesinę kvalifikaciją įgijęs ES valstybėje.

Esu trečiosios valstybės pilietis, profesinę kvalifikaciją įgijęs ES valstybėje.

Esu ES pilietis, profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje valstybėje.

Esu trečiosios valstybės pilietis, profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje valstybėje.


SVARBI INFORMACIJA

Pasitikrink, ar tavo profesija reglamentuojama Lietuvoje, ir sužinok, kokia kompetentinga institucija atlieka pripažinimo procedūras

Pasitikrink, ar tavo profesija reglamentuojama ES valstybėse narėse, EEE valstybėse ir Šveicarijoje

Sužinok apie Europos profesinę kortelę

Sužinok apie profesinės patirties pripažinimą

Susipažink su reglamentuojamomis profesijomis, kurių kvalifikacijos teikiant paslaugas gali būti patikrintos iš anksto

Kreipkis į SOLVIT, jei iškilo rūpesčių dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo Europoje

Sužinok daugiau apie reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą

Kreipkis į ES ir EEE šalių bei Šveicarijos informaciją teikiančias institucijas

Atrask YOUR EUROPE

Sužinok apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą po "Brexit"


KONSULTACIJOS

Pagalbos centras konsultuoja telefonu, elektoniniu paštu ar atvykus į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

Pateikus užklausą elektroniniu paštu, į ją atsakoma kuo skubiau, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei atsakyti į užklausoje formuluojamus klausimus reikia informacijos, kuri susijusi su Lietuvos ir (ar) kitų valstybių narių institucijomis, mokymo įstaigomis, pareiškėjas informuojamas, kad užklausa priimta ir atsakymas bus pateiktas, kai tik bus gauta visa reikalinga informacija.

Konsultacijos teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.


SVARBU!

Lietuvos Pagalbos centras konsultacijas profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais teikia nemokamai. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos mokesčių už profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir konsultacijas netaiko.


KREIPKITĖS

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius      

SANDRA KVARACIEJIENĖ
El.p.: [email protected]
Tel:  +370 689 87 970

RASA BALSERIENE
El.p.: [email protected]
Tel:  +370 621 31 328

Norite palikti atsiliepimą? Tai galite padaryti Europos Komisijos puslapyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-22