Žmogiškųjų išteklių plėtra

Ekonomikos ir inovacijų ministerija dalyvauja formuojant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką ir yra atsakinga už jos vykdymą. Žmogiškieji ištekliai - tai darbingo amžiaus žmonės (nuo 16 m. iki pensinio amžiaus), o žmogiškųjų išteklių plėtra – tai minėtos žmonių grupės atstovų žinių, įgūdžių ir kompetencijų plėtojimas.

Kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retas darbuotojas gali išsiversti vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir neatnaujindamas žinių bei įgūdžių. Kiekvienas darbo rinkos dalyvis turi būti pasirengęs keisti kvalifikaciją ar tobulinti turimas kompetencijas. Kadangi pirminę kvalifikaciją žmogus įgyja, būdamas maždaug 20-25 metų amžiaus, o darbinė žmogaus biografija trunka apie 35-40 metų, poreikis mokytis bei tobulintis gali iškilti ne kartą.

Dirbant žmogiškųjų išteklių politikos srityje siekiama:

  • Sukurti žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo sistemą, kuri sudarys galimybes identifikuoti pagrindinius darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimo darbo rinkoje aspektus bei prognozuoti darbo rinkos poreikius pagal sektorius, išsilavinimo lygius ir Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupes.
  • Parengti nuolat veikiančią žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo rėmimo schemą, prieinamą smulkaus ir ypač smulkaus verslo įmonėms bei fiziniams asmenims.
  • Sukurti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemą, panaudojant esamas duomenų bazes, sudarančią galimybę stebėti bei vertinti švietimo rezultatus pagal objektyvius duomenis.
  • Aktyviai panaudoti žmogiškųjų išteklių prognostinių tyrimų duomenis, vykdant profesinį orientavimą.

Atnaujinimo data: 2024-01-22