Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. darbdaviai, įdarbindami naują darbuotoją, turi pateikti Sodros teritoriniams skyriams duomenis apie darbuotojo profesiją – pildant pranešimą reikia nurodyti keturženklį profesijų pogrupio kodą (pirmuosius keturis šešiaženklio profesijos kodo skaitmenis) iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus.

Darbuotojo profesija – tai žmogaus atliekamas darbas, o ne jo turimas išsilavinimas ar kvalifikacija.

Renkant profesijų duomenis, naudojamas Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012, kurį rasite (spauskite žemiau esančias nuorodas):

Daugiau informacijos apie Sodros pranešimus rasitečia.

Lietuvos profesijų klasifikatorius

Lietuvos profesijų klasifikatorius − tai susisteminta informacija apie profesijas, tvarkoma elektroninėmis priemonėmis. Klasifikatoriuje pateikiami pagal tam tikrą struktūrą sudaryti profesijų ir jų grupių kodai, pavadinimai ir aprašai. Klasifikatorius naudojamas profesijų duomenims grupuoti registruose ir informacinėse sistemose.

Remiantis sugrupuotais duomenimis, įvertinama profesinio užimtumo informacija Lietuvoje, sprendžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicijų, darbo jėgos migracijos, įdarbinimo, mokslinių tyrimų ir kitos problemos, užtikrinamas tarptautinis duomenų palyginamumas.

Pagrindinės profesijų klasifikatoriaus naudotojos yra įstaigos ir įmonės. Asmenims šis klasifikatorius naudingas kaip informacijos šaltinis, taikomas profesinio orientavimo veikloje.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo funkciją vykdo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Talentų politikos grupė.

Klasifikatoriaus klausimais galite kreiptis:

tel. +370 652 11 761, el. paštas [email protected]

Svarbi informacija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 4-672 patvirtinta Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nauja redakcija (įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.).

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-1190 patvirtinta nauja Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudėtis.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.4-217 Lietuvos profesijų klasifikatorius papildytas išplėstinės praktikos slaugytojo profesija.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-23  Lietuvos profesijų klasifikatorius papildytas šiomis profesijomis: skubiosios medicinos gydytojas, gydytojas klinikinis farmakologas, vaikų infekcinių ligų gydytojas.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4-756 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ atnaujinta Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudėtis.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-578 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 72-3621) klasifikatorius papildytas profesija – sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1492) patvirtinta  Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 versija.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012, parengto pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08, leidinyje rasite įvadinę klasifikatoriaus informaciją, profesinių grupių struktūrą, jų aprašus, kodinį ir abėcėlinį profesijų sąrašus. Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojo, arboristo profesija papildyto leidinio elektroninė versija pateikiama čia.

Atnaujinimo data: 2024-03-12