>

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versijos:

Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius ISCO:

Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius ESCO:

Tai daugiakalbis klasifikatorius, kuriame grupuojamos Europos darbo rinkai svarbios  profesijos, kvalifikacijos, įgūdžiai ir gebėjimai.

Atnaujinimo data: 2024-01-22