>

Galiojantį Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 (parengtą pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08) galite rasti:

Centrinė klasifikatorių duomenų bazė

www.profesijuklasifikatorius.lt

 Čia rasite tokius profesijų duomenis:

  • profesijų grupių, suskirstytų į keturis lygmenis, kodus, pavadinimus ir aprašus;
  • profesijų kodus ir pavadinimus;
  • profesijų kodų sąsajas su ankstesnės klasifikatoriaus versijos profesijų kodais.

Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012 (parengtas pagal ISCO-08) atspindi darbo rinkos struktūros pasikeitimus ir tarptautinę ISCO-88 taikymo patirtį. Ši versija palengvina statistinių duomenų rinkimą, analizę, supaprastina ataskaitų tarptautinėms organizacijoms rengimą.

Atnaujinimo data: 2024-01-22