Finansinės priemonės – tai būdas panaudoti Europos Sąjungos fondų išteklius, teikiant ne vienkartinę negrąžinamą subsidiją įmonėms, o skolinant lėšas, investuojant jas į įmonių kapitalą, teikiant garantijas ir pan. Tokių priemonių privalumas – „atsinaujinančios“ lėšos, t. y. paskolinus ar investavus finansinėms priemonėms skirtas lėšas, jos sugrįžta ir gali būti dar kartą panaudojamos tiems patiems tikslams kartu pritraukiant ir privačias investicijas, tokiu būdu suteikiant paramą didesniam įmonių skaičiui.

Šiuo metu Lietuvoje verslo plėtrai skatinti įgyvendinamos šios finansinės priemonės:

Atnaujinimo data: 2024-01-22