Garantijų teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – garantijų institucija UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikia valstybės garantijoms prilyginamas garantijas kredito įstaigoms tokiu būdu sprendžiant nepakankamo/nepatrauklaus bankui užstato problemą (likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina verslo subjekto pasiūlytais užstatais, įkeičiant už paskolos lėšas įsigyjamą turtą), taip pat teikia eksporto kredito garantijas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant sumažinti neatsiskaitymų riziką eksportuojant lietuviškos kilmės prekes.

Atnaujinimo data: 2024-01-22