>

Priemonė „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Portfelinės garantijos lizingo sandoriams) skirta palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV), kai SVV susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Šios priemonės dėka bus užtikrinamas SVV subjektų įsipareigojimų (finansinės nuomos (lizingo) vykdymas finansų įstaigoms. Garantijų išmokoms planuojama skirti iki 4 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Maksimalus garantijos dydis – iki 1,5 mln. Eur. Didžiausia lizingo sandorio suma –  1 875 000 Eur, arba (įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur).

Daugiau informacijos sužinokite kreipiantis į AB Šiaulių bankas ir UniCredit Leasing.

Atnaujinimo data: 2024-01-22