>

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės jau gali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl eksporto kredito garantijų, kurios bus teikiamos tik už lietuviškos kilmės prekių eksportą į šalis, kur yra didelė neatsiskaitymo rizika, t. y. neparduotinos rizikos valstybes: visas pasaulio valstybes, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares be Graikijos, Australiją, Kanadą, Islandiją, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas. Eksporto kredito garantijos leis Lietuvos eksportuotojams parduoti prekes su atidėto mokėjimo galimybe, padengiant iki 90 procentų dėl pirkėjo nemokumo patirtų nuostolių.

Priemonės įgyvendinimo pradžiai planuojama skirti iki 7 mln. Eur valstybės lėšų garantijų išmokoms (eksportuotojų patirtiems nuostoliams padengti).

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/eksporto-kredito-garantijos/.

Atnaujinimo data: 2024-01-22