UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantuoja 80 proc. suteikto finansavimo pagal faktoringo sutartį. Didžiausia garantuojama faktoringo sandorio suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į AB Šiaulių banką ir UAB „SME Finance“.

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/portfelines-garantijos/portfelines-garantijos-faktoringo-sandoriams/

Atnaujinimo data: 2024-01-22