Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ skirta palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV), kai SVV susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Garantijų išmokoms planuojama skirti iki 16,28 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Didžiausia  garantuojama paskolos suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams.

Daugiau informacijos sužinokite kreipiantis į AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, AB „Swedbank“ ir AB bankas „Citadele“.

Atnaujinimo data: 2024-01-22