Atviras kreditų fondas 2” (AKF2) – tai priemonė įgyvendinama kaip atviras kreditų fondas finansų tarpininkams, teikiantiems finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. 

Pagal AKF2 priemonę SVV subjektams bus teikiamas finansavimas lengvatinėmis palūkanų normomis, t. y. žemesnėmis nei rinkos kaina, paskolų (įskaitant kredito linijas) ir finansinės nuomos (lizingo) forma.

Priemonės lėšomis galės būti finansuojama net iki 75 proc. paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio sumos, tačiau bet kuriuo atveju valstybės dalis paskoloje ar finansinės nuomos (lizingo) sandoryje galės sudaryti ne daugiau kaip 450 tūkst. eurų. Likusi ne mažesnė nei 25 proc. dalis bus finansuojama atrinktų finansų tarpininkų lėšomis.

Priemonei skirta 57,7 mln. eurų  į kontroliuojantįjį fondą „INVEGOS fondas“ grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. 

Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB banką „Citadelė“ ir UAB Medicinos banką, dėl finansinės nuomos (lizingo) – UAB Medicinos banką.

Atnaujinimo data: 2024-01-22