Priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ padės sumažinti verslo subjektų finansavimo kainą. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, skatins skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą.

Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur, kur paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas. Finansavimas gali būti teikiamas paskolos ir kredito linijos forma. Teikiant finansavimą paskolos forma paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesių laikotarpiui.

Teikiant finansavimą 45 proc. paskolos/kredito linijos yra skolinama nemokamai, t. y. taikant 0 proc. metinių palūkanų, o 55 proc. paskolos/kredito linijos taikomos lengvatinės palūkanos.   

Paskoloms teikti skirta 84,07 mln. Eur fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ lėšų. 

Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB banką Swedbank.

Atnaujinimo data: 2024-01-22