BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Inostartas

 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-150
 • Pakeitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, nuostatas, tikslinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatos dėl projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpio (docx)
  Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2023 m. vasario 22 d. el. paštu: [email protected]
 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) pakeitimas (docx), patvirtintas 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 4-961. PFSA 6 Priedas (docx) išdėstytas nauja redakcija.
 • Viešam aptarimui teikiamas priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektas (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2022 m. birželio 14 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-  [email protected]Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas inicijuotas, atsižvelgiant į 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 528 pakeitimą, priimtą 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 316, kuriuo viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) Inovacijų agentūrai (toliau – IA) pavedamos funkcijos, susijusios su visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų priemonėmis, kurias kuruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA), o jų įgyvendinimą koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kadangi minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą perima IA, siekiant nenutrūkstamo investicijų administravimo kelių institucijų – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA), VšĮ „Versli Lietuva“, MITA – konsolidavimo proceso metu, kai vienoje įstaigoje siekiama sutelkti su technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas (šios funkcijos pavedamos atlikti LVPA,  kuri po LVPA reorganizavimo – IA), reikalinga pakeisti priemonės  „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą, pakeičiant įgyvendinančiąją instituciją ir kitas su šiuo keitimu susijusias nuostatas.   

Inostartas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-852)


Kvietimas Nr. 3 (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“

Kvietimas Nr. 4 (kitose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2021-10-11 (09:00 val.) iki 2021-10-31 (24:00 val.)

    Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto 2018 m. balandžio 27 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-250,  pakeitimas (docx), kuris patvirtintas 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 4-1050. 

 •    Kiti susiję dokumentai skelbiami čia (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų ir rajonų SVV).

            paraiškos forma (pdf.) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų ir rajonų SVV

            skaičiuoklė (xlsx.) Aprašo 7 priedas.

 •    Kiti susiję dokumentai skelbiami čia (visų Lietuvos savivaldybių, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų ir rajonų SVV).

              paraiškos forma (pdf.) kitų Lietuvos savivaldybių SVV, išskyrus Vilniaus, Kauno, Kaipėdos miestus ir rajonus

              skaičiuoklė (xlsx.) Aprašo 7 priedas.

Konsultuoja:

 • Dėl paraiškų pateikimo per DMS MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Elvyra Batulevičienė, el.p. [email protected], tel. 8 604 80638.
 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 4-1050.  
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. (imtinai). Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]  Siekiant užtikrinti tinkamą rodiklių rezultatų pasiekimą ir jų registravimą SFMIS2014 pagal priemonę „Inostartas“, numatoma patikslinti šios priemonės įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), įtraukiant įvedamus rodiklius, kurių rezultatai bus registruojami pagal projektų vykdytojų pateiktą informaciją. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad numatoma skelbti naują kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“, tikslinami projektų atrankos kriterijai, kurie pateikti tvirtinti Stebėsenos komitetui. Tikslinamos nuostatos dėl projektų sutarčių sudarymo galutinio termino, vertinimo, dėl sutarčių pratęsimo galimybės ir kitos nuostatos, kurios, užtikrintų projektų įgyvendinimą laiku. Priemonės „Inostartas“ PFSA bus keičiamas tik patvirtinus PĮP pakeitimą bei projektų atrankos kriterijus.PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx). 
 •  Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inostartas“ projektų atrankos keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2021 m. birželio 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected] PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx). Pakeitimas buvo inicijuotas, kadangi Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, negali būti strateginiu dokumentu naujuose planuojamuose skelbti 2021 m. kvietimuose, keičiami kriterijai ir nustatomas naujas strateginis dokumentas -  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ -  , kurio nuostatas ir turi atitikti projektai.                                                                                                                                                                   
 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 4-905.  

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. rugsėjo 24 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė
  Atsižvelgiant į sprendimą pratęsti projektų finansavimo sutarčių sudarymo terminus, projektu siūloma papildyti finansavimo sąlygų aprašo nuostatas dėl galutinės projektų finansavimo sutarčių sudarymo datos

 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 4-784.  

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx), kuriuo atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą 2,9 mln. eurų (iki 8,4 mln. eurų) didinamas finansavimas priemonei. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. rugsėjo 2 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė

 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-538.  

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx), kuriuo atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą 1 mln. eurų (iki 5,5 mln. eurų) didinamas finansavimas priemonei.  Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. birželio 17 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė.

 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 4-181.  

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx), kuriuo siūloma: didinti finansavimo intensyvumą iki 90  proc. projektams, planuojamiems vykdyti regionuose ir iki 80 proc.  – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose. Taip pat atliekami techninio pobūdžio keitimai, susiję su pakeitimais dėl teisės aktų nuorodų teikimo. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. kovo 24 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė

 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 13 d. ministro įsakymu Nr. 4-527 (docx)  

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. birželio 29 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2018 m. spalio 18 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-640 (docx)  

Inostartas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-852)


Kvietimas Nr. 1 (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“ (Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 2 (kituose regionuose) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“ (Atnaujintas kvietimas)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-30 (09:00 val.) iki 2021-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (kituose regionuose)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Išlaidų skaičiuoklė

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-250 (doc, pdf). 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. [email protected], tel. (8 5) 264 4712
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. rugsėjo 19 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. liepos 11 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. (Gautų pastabų derinimo lentelė docx)
 • Priemonės Inostartas projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-250 (doc, pdf)  
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Inostartas Nr. 01.2.1-MITA-T-852 nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektą  (docx) bei projekto lyginamąjį variantą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. kovo 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Inostartas projektų finansavimo sąlygų aprašo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. kovo 21 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų vertinimo lentelė (pdf.)
 • Priemonės „Inostartas“ įgyvendinimo planas (pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-726  
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Inostartas Nr. 01.2.1-MITA-T-852 projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. spalio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Inostartas Nr. 01.2.1-MITA-T-852 įgyvendinimo planą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. spalio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl priemonės Inostartas Nr. 01.2.1-MITA-T-853 projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Inostartas Nr. 01.2.1-MITA-T-853 įgyvendinimo planą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. rugpjūčio 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-06