Žaliasis koridorius stambiems investiciniams projektams

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Investicijų įstatymo, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Pelno mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis sukurtas naujas priemonių paketas, skirtas stambiems vietinio ir užsienio kapitalo investicijų projektams pritraukti. Teisės aktų pakete, dar vadinamame žaliuoju koridoriumi stambiems investiciniams projektams, numatytos kur kas greitesnės ir paprastesnės investuotojo įsikūrimo procedūros bei paskatos investuotojus priimančioms savivaldybėms. Tai į regionų vystymą orientuota iniciatyva, kuria siekiama skatinti naujų darbo vietų kūrimą ir regionų plėtrą.

Naujoji iniciatyva suteiks konkurencingesnes mokestines paskatas ir sumažins administracinę naštą verslui. Stambiems apdirbamosios gamybos arba duomenų apdorojimo interneto serverių paslaugų (prieglobos) projektams, kurių kiekvieno investicijų į ilgalaikį kapitalą vertė bus ne mažesnė nei 20 mln. eurų (30 mln. investuojant Vilniuje) ir kurie sukurs ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų (200 investuojant Vilniuje), bus taikomas 0 % pelno mokestis iki 20 metų laikotarpiui. Projekto vystytojas su Vyriausybe turės sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį, kuri suteiks valstybei svarbaus projekto statusą, lemiantį spartesnį projekto įgyvendinimą.

Teisės aktų pakete, kuris įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d., numatytos paskatos vietiniams ir užsienio investuotojams vykdyti aktyvią plėtrą visoje šalies teritorijoje. Regionuose nustatyti žemesni stambaus investicinio projekto kriterijai, nei investuojant Vilniuje, skatins projektų vystymą už sostinės ribų. Savivaldybės skatinamos iš anksto paruošti teritorijas investicijoms (suformuoti sklypus), dėl galimos iki 5 % dotacijos nuo investicinių projektų CAPEX vertės. Tikimasi, kad tai padės sumažinti pajamų nelygybę ir socialinę atskirtį Lietuvoje.

 

DUK              Paraiška                Susisiekite su mumis              Teisinė informacija              Paraiška ENG              Stambių projektų sąrašas

 

Paskatos stambiems projektams

Atnaujinimo data: 2024-04-11